Sådan fungerer det praktiske vedr. kurserne:

Grundkurserne vil blive udbudt løbende i de kommende år. Det vil sige, at du selv kan sammensætte dine kurser, som du ønsker det og tage uddannelsen i det tempo, som passer til dig.

  • Du behøver ikke at tage grundkursets tre moduler i en bestemt rækkefølge.
  • Du tilmelder dig et modul á tre aftener ad gangen. Skriv til den præst der udbyder det ønskede modul.
  • Når man er tilmeldt et kursus, er man altid velkommen til at kontakte præsten for at få en samtale om enkelte punkter i undervisningsforløbet eller om den kristne tro i almindelighed. Hvis man spørger skriftligt, kan spørgsmål og svar eventuelt blive sendt til de andre deltagere i et kursus med henblik på en fælles diskussion, hvis de har opgivet en mailadresse. Det sidste forudsætter dog altid, at man selv tilkendegiver, at man er indforstået hermed, og hvis det drejer sig om en samtale af mere privat karakter, så er præsten altid underlagt tavshedspligt.
  • Det er tanken at kurset skal suppleres med fortsætterkursus som oprettes efter deltagernes behov og ønske og den enkelte undervisers viden og interesser.