Om projektet

”Kristendom nedefra” er et tilbud for Helsingør og omegn. Det udbydes pt. kun i Vestervang Kirke, men alle borgere i kommunen er velkomne.

Projektet bygger på følgende idégrundlag:
”Kristendom nedefra” betyder, at vi i vores formidlingsarbejde

  • ikke forudsætter forhåndsviden
  • tager udgangspunkt i almindelige menneskelige erfaringer og spørgsmål i stedet for dogmer (trosbekendelsen), tager udgangspunkt i den verden, folk lever i, ikke den kirkelige verden
  • vælger en lys tilgang til kristendommen som en tro, som kan forenes med et videnskabeligt præget verdenssyn
  • gennemgående bruger et jævnt sprog, som er almindeligt forståeligt og skaber et trygt rum til spørgsmål og debat.

Vi vil gerne gøre det tydeligt, at det kan være let og overskueligt at indlede sig på vores egen religiøse tradition – og at det kan tilføre mange mennesker værdifulde ressourcer i en til tider uoverskuelig virkelighed, som forandrer sig konstant og med stadig større fart.